Matjesprisen over 10 kroner

Matjesprisen har vært jevnt stigende siste uken, etter at produsentene i begynnelsen av uken meldte om lite råstoff, opplyser Norges Sildesalgslag.

– Flere båter er også gått til Danmark for å levere, prisen der er også kraftig opp, sier Kenneth Garvik, salgsleder hos Sildelaget.

Danske kjøpere har så langt kjøpt det tredoble av de 1.000 tonnene, som de kjøpte fra norske fiskere i fjor.

I fjor var siste fangst inne til auksjon i Egersund den 18. juni, og Garvik mener årets sesong vil strekke seg lenger enn det som har vært vanlig de siste årene.

– Produsentene i Egersund har en del tonn igjen, for å nå det kvantum de har indikert de vil produsere i år, sier Garvik.

Det er fremdeles en del småsild i fangstene, men de som har startet matjesfisket sent, har til nå fått best betalt.