Fjerner krav om fluktåpning

Fiskerimyndighetene har bestemt at det inntil videre ikke skal være krav om fluktåpninger i krabbeteiner i Nordland fylke, med unntak av Tysfjord kommune.

Fiskeridirektoratet har den 18. juni, etter samtaler med Fiskeri-og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet, foretatt endringer i Utøvelsesforskriften §33a annet ledd, slik at det inntil videre ikke skal være krav om fluktåpninger i krabbeteiner i Nordland fylke, med unntak av Tysfjord kommune.

Unntaket gjelder manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrerte fartøy.

Det er ikke aktuelt å oppheve kravet om fluktåpninger i krabbeteiner lengre sør enn Nordland fylke, presiserer Fiskeridirektoratet.