Innfører minstemål for fritidsfiske

Fiskeri- og kystdepartementet innfører nå minstemålsregler gjeldende for fritidsfiske.

– Vi må alle være med å ta ansvar for ressursene i havet. De kystnære fiskeressursene er under press og for at også kommende generasjoner skal få glede av disse, innfører vi nå minstemålsregler også for fritidsfisket, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Les også: Presiseringer om minstemål ved fritidsfiske

Gjelder fra 1. januar 2010

Minstemålene er satt for å hindre fiske av umoden fisk. For enkelte arter og i enkelte områder er det fritids- og turistfiskere som står for største delen av fangsten. Fiskeri- og kystdepartementet har derfor besluttet at bestemmelsene om minstemål også skal gjelde for norske og utenlandske fritidsfiskere fra 1. januar 2010.

– Selv om reglene gjelder først fra nyttår vil jeg nå på det sterkeste appellere til folks fornuft og ansvarsfølelse, og oppfordre alle til å sette for liten fisk ut i havet igjen. Dette vil på sikt komme alle som fisker i sjøen til gode, sier Helga Pedersen.

Informasjonsmateriell på flere språk

Fiskeridirektoratet vil utarbeide informasjonsmateriell om minstemålsbestemmelsene på ulike språk, og det vil bli informert grundig om dette frem mot at det nye regelverket trer i kraft. Minstemålsbestemmelser i fritidsfiske er for øvrig allerede innført i en rekke andre land.

– Alle som fisker i sjøen må fra 1. januar 2010 overholde minstemålsreglene. Vi skal derfor gjøre både minstemålene for de vanligste artene og behovet for tilpassing av fiskeredskaper, godt kjent for både nordmenn og utlendinger, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Gjeldende minstemål for utvalgte fiskeslag:

Torsk

a) nord for 64° N 47 cm

b) sør for 64° N 40 cm

Hyse

a) nord for 64° N 44 cm

b) sør for 64° N 31 cm

Sei

a) nord for 62° N 45 cm

b) sør for 62° N 40 cm

Kveite

60 cm