Utsetter høringsfristen

Høringsfristen for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten er utsatt.

Miljøverndepartementet har bestemt å utsette høringsfristen for synspunkter og innspill til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Den nye høringsfristen er 15. september 2010.

Synspunkter og innspill mottas også etter 15. september, men det er en fordel for det videre arbeidet med forvaltningsplanen at dette avgis innen denne datoen, opplyser Miljøverndepartementet.

Det faglige grunnlaget det kan avgis høringsuttalelser på er disse rapportene:

  • Felles rapport fra Faglig Forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen og underlagsrapporter til fellesrapporten.
  • Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten – Beskrivelse, vurdering og verdsetting.
  • Ringvirkningsanalyse – petroleumsvirksomhet i nord.
  • Rapport med beskrivende statistikk om samfunnsmessige forhold.

Les også: Rapport om marine økosystemtjenester

Les også: Ny studie om ringvirkninger i nord

I tillegg til disse rapportene, vil det bli utarbeidet ytterligere to rapporter, som vil bli lagt ut på Miljøverndepartementets nettsider rundt 15. oktober, opplyser departementet. Det vil også være anledning til å gi skriftlige uttalelser til disse rapportene:

  • Samfunnsøkonomisk analyse knyttet til spørsmålet om utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten.
  • Rapport om forhold ved ulykken i Mexicogulfen og oppfølgingen av denne.

Nylig ble det i Svolvær arrangert en høringskonferanse om forvaltningsplanen.

Les også: – Økt kunnskap før nye tildelinger 10.06.2010