Berg-Hansen til Brussel

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møter EUs nye fiskerikommissær Maria Damanaki når hun besøker Brussel den 22. juni.

Under sitt besøk er hun også invitert til å møte Fiskerikomiteen i Europaparlamentet, og hun vil ha et møte med det påtroppende belgiske EU-formannskapet.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMKFiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMK

– Jeg ser frem til å tale til Parlamentet og møte kommissær Damanaki. EU er vårt viktigste marked for sjømat og er en sentral samarbeidspartner på det fiskeripolitiske område. Jeg vil derfor bruke denne muligheten til å lytte og til å legge fram norske synspunkter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Et av hovedtemaene under møtet med Damanaki, vil være den felles fiskeripolitikken. EU-kommisjonen har utarbeidet et høringsnotat, en såkalt grønnbok, om reform av den felles fiskeripolitikken. Denne har Norge gitt kommentarer til. Fiskeri- og kystministeren vil dessuten snakke med EUs fiskerikommissær om fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU, deriblant forvaltningen av våre felles bestander i Nordsjøen, samt havbrukspolitikk og handelen med sjømat.

Berg-Hansens tale i Europaparlamentet, vil blant annet omhandle EUs grønnbok, behovet for bærekraft i alle ledd i produksjonen av sjømat, overkapasitet i fiskeflåten og det pågående samarbeidet mellom EU og Norge for å redusere utkast av fisk.

Berg-Hansen skal også møte det belgiske formannskapet, som vil lede arbeidet med å videreføre reformarbeidet denne høsten.