Ny direktør for GIEK Kredittforsikring

Nils Arne Fagerli er tilsatt som ny administrende direktør i GIEKs heleide datterselskap, GIEK Kredittforsikring AS.

Nils Arne Fagerli. Foto: GIEKNils Arne Fagerli. Foto: GIEKHan begynner i stillingen 2. august 2010, da nåværende adm. dir. går av med pensjon.

Nils Arne Fagerli er sivilingeniør fra NTH, med lederutdanning fra BI og Solstrandprogrammet.

Fagerli har fra 1994 hatt flere forskjellige stillinger Gjensidige Forsikring. Han har blant annet vært leder for markedsområdet Storkunde, regiondirektør og resultatansvarlig for alle næringslivsvirksomheter i region Syd, leder av forretningsområdet Eiendom, ansvar og marine og konserndirektør med ansvar for forretningsområdet konsernkunder/megler.

Om GIEK
Den norske stat har gitt Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) oppgaven med å garantere for norske selskapers eksportkreditter (GIEK yter garantier, ikke lån). Med en garanti fra GIEK kan GIEKs kunder tilby kreditt eller finansiering uten selv å måtte sitte med hele risikoen.

Kortsiktig kundekreditt fra GIEK Kredittforsikring AS: GIEK er i dag en betydelig aktør på det kortsiktige kundekreditt-forsikringsmarkedet via det heleide datterselskapet GIEK Kredittforsikring AS, som har et spesielt ansvar for å sikre et konkurransedyktig forsikringstilbud til små og mellomstore eksportbedrifter.