Åtte av ti sier de bruker flytevest

Likevel kunne trolig mange flere liv vært spart på sjøen dersom enda flere var flinke til å bruke flyteplagg, mener NORBOAT.

En undersøkelse som er gjennomført av InFact, på vegne av NORBOAT, viser at hele 86 prosent av oss alltid eller som oftest bruker redningsvest eller annet flyteplagg når vi er ute i fritidsbåt.

– Det at så mange tar vestbruken på alvor er hyggelig lesing, sier prosjektleder Dag S. Liseth i NORBOAT. Nå må vi være klar over at tallene baserer seg på en spørreundersøkelse der folk selv svarer på hvor flinke de er, men likevel tror jeg trenden er at flere og flere faktisk bruker flyteplagg eller vester i fritidsbåter, fortsetter han.

Kvinner mer sikkerhetsorienterte enn menn

Undersøkelsen viser også at mer enn dobbelt så mange menn som kvinner oppgir at de aldri bruker flyteplagg.

– Dette er et tankekors, når vi også vet at menn i større grad enn kvinner drikker alkohol når de er på sjøen , sier daglig leder Kari Randen i AV-OG-TIL.

– Hele 28 av de totalt 31 omkomne i fritidsbåtulykker i 2009 var menn. Å være klar for sjøen er å være klar i hodet. Ta vesten på, senk farten, vær edru til rors og vis hensyn til andre, så får vi alle en trygg og trivelig sommer på sjøen, oppfordrer Randen, som sammen med blant annet NORBOAT, Redningsselskapet, politiet og båtforbund er land og strand rundt med «Klar for sjøen»-kampanjen i sommer.

Økt bevissthet

Det er mange som har bidratt til å øke bevisstheten omkring bruk av flyteutstyr, og NORBOAT fremhever spesielt Sjøfartsdirektoratet og Vis Sjøvett som har arbeidet med dette i en årrekke. Det er allerede påbudt å ha flyteutstyr om bord til alle i en fritidsbåt, men enda viktigere er det jo at folk faktisk bruker det. – Det hjelper lite å ha en vest om bord hvis du selv har havnet i vannet , avslutter Liseth.

De siste 10 årene er det omkommet 320 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Onsdag 23. juni kl 10.00 på Honnørbrygga i Oslo, holdes en markering for å minnes omkomne. Markeringen arrangeres av Klar for sjøen, næringsminister Trond Giske vil holde en appell om sikkerhet til sjøs, Sjømannskoret og trompetsolist Tine Thing Helset bidrar musikalsk, og det blir kransenedleggelse fra konvoi.

Klar for sjøen er et samarbeid mellom Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratets Vis sjøvett, Politidirektoratet, AV-OG-TIL, Røde Kors, Redningsselskapet, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT og Oslofjorden båteierunion. Alle jobber for å øke sikkerheten, ved at båtfører er edru.

Les også: Minnemarkering for båtofre 21.06.2010