– Vellykket opprensking av redskaper

FINNMARK: Fiskeridirektoratet har tatt opp 100 kongekrabbeteiner, flere tusen meter wire, garn og line under opprenskingen av tapte fiskeredskaper utenfor finnmarkskysten.

Etter meldinger om betydelige tap av kongekrabbeteiner på kysten av Finnmark, har Fiskeridirektoratet gjennomført et opprenskingstokt i området, som ble avsluttet 21. juni. Både kyst- og fjordområdene og den ytre grense for fritt kongekrabbefiske har vært gjenstand for opprensking.

– Gjennomføringen må betegnes som vellykket, men vi vil foreta en evaluering av prosjektet med hensyn på utbytte i relasjon til innsats. Det er imidlertid liten tvil om at en slik opprensking bidrar positivt for miljøet, ressursene og fiskerne, sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er den innleide tråleren «Lysnes» som har vært benyttet til opprenskingen.

– Manglende rapportering

Før toktstart ble det samlet inn et stort antall tapsposisjoner for soknearbeidet. Erfaringene fra toktet viste imidlertid at det var vanskelig å finne redskap i de oppgitte posisjonene.

Årsaken til dette kan være mange, men det antas at trål- og snurrevadaktivitet, samt strøm og andre forhold kan ha bidratt til å flytte teinelenkene.

– Det er imidlertid et tankekors for oss at den overveiende mengden av teiner som er blitt tatt opp ikke er registrert tapt ved Kystvaktsentralen, som skal motta melding om tapt fiskeredskap. Setter vi dette i sammenheng, kan de reelle tapstallene være svært høye, sier Langedal.

– Gir steinbiten «gode dager»

Det er åpenbart at teinene har stått en god stund, opp mot ett år er nok sannsynlig for flere av dem. De fleste teinene er tomme for fangst, men på enkelte områder ble det registrert overraskende mange krabber i teinene.

Av fisk er det fortrinnsvis steinbiten man finner i teinene, men også noe uer.

– Det kan se ut som steinbiten har «gode dager» med å renske tapte teiner for kongekrabbe, sier Langedal.

Ønsker økt rapportering

Hele teinelasten er nå losset og trygt forvart ved Fiskeridirektoratets regionkontor i Vadsø. Intensjonen er at teiner som er brukt i et lovlig fiske, meldt tapt og gjenfunnet under toktet skal kunne tilbakeleveres eier.

– Vi tror at dette kan stimulere til økt rapportering av tapte teiner. Alle som har tapt fiskeredskap eller kjenner til tap plikter å melde fra til Kystverksentralen om dette, påpeker Langedal.

Nytt tokt i august

Fiskeridirektoratet fortsetter opprenskingsarbeidet fra Nordkapp og sørover langs norskekysten i slutten av august.

Les også: Vil ta opp tapte kongekrabbeteiner 30.04.2010
Les også: Rensket opp 466 garn 24.03.2010