Posisjonsrapportering fra 1. juli 2010

Fra og med 1. juli 2010 skal alle norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde sende posisjonsrapporter til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet minner om at alle norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde, er pålagt sporingsplikt fra og med 1. juli 2010.

Denne plikten fremgår av forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-43-2010).

De nevnte fartøyene skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift av 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les også: Nye krav om fangstdagbok og sporing 08.01.2010