Møtte fiskerikomiteen i Europaparlamentet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte i dag fiskerikomiteen i Europaparlamentet.

Møtet ble innledet med at hun presenterte norsk fiskeriforvaltning og behovet for nært samarbeid mellom EU og Norge, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

I ordskiftet etter statsrådens innlegg, fokuserte parlamentsmedlemmene særlig på spørsmål vedrørende forvaltning av makrell, hvalfangst, utkast av fisk, kontroll, subsidier, overkapasitet i fiskeflåten og akvakultur.

Et av parlamentsmedlemmene påpekte at EU hadde diskutert utkastforbud like lenge som Norge har hatt forbud (siden 1987). Parlamentsmedlemmet viste også til at man i EU fokuserer på hvor vanskelig det er å gjennomføre et slikt forbud og ba om råd fra Norge.

– Det er her snakk om politisk vilje. Man er nødt til å vedta utkastforbud i EU med de tilhørende nødvendige tekniske tiltakene, for å oppnå dette målet, svarte fiskeri- og kystministeren.

– Jeg er svært glad for denne muligheten til å tale direkte til Europaparlamentet. Det var en god dialog hvor vi utvekslet synspunkter på mange, viktige områder for Norge, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Berg-Hansen benyttet også anledningen til å invitere Fiskerikomiteen til å besøke Norge.

Les også: Berg-Hansen til Brussel 21.06.2010