- Fire pillarer for fiskeriforvaltningen

Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

De fire pillarene for bærekraftig fiskeriforvaltning er forskning, lovgivning, kontroll av fiskeriene og sanksjonsmuligheter.

Bilde av Åsmund Bjordal fra paneldabetten i FN. Foto: HavforskningsinstituttetBilde av Åsmund Bjordal fra paneldabetten i FN. Foto: HavforskningsinstituttetDet sa, sa Åsmund Bjordal fra Havforskningsinstituttet i et panelinnlegg i FN denne uken, skriver instituttet i en pressemelding.

Han understreket også behovet for mer forskning på rådgivning rettet mot fiskeriforvaltning.

Åsmund Bjordal, som leder Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid, deltar på et havretts-møte i regi av FN. I sitt innlegg kom han også inn på Nansenprogrammet, som skal bygge en kunnskapsbase for og arbeide med å iverksette en økosystembasert forvaltning av fiskeriressursene i utviklingsland.

Møteserien, som er i sin ellevte runde, går under navnet «United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea». Den norske delegasjonen er ledet av Nini Pharo Halle fra utenriksdepartementet.

Prosessen gir en årlig vurdering av utviklingsspørsmål i tilknytting til hav og havrett. Tema på årets møte er kapasitetsbygging innenfor områdene hav og havrett, inklusive havforskning. 

Relaterte artikler:
•  Ønsker ny retning for norsk fiskeribistand 03.06.2010
•  Marint miljøforskningssenter i Cape Town 14.05.2010
•  Arrangerte seminar om klima og fiskeriforvaltning i Afrika 26.10.2009