– Fire pillarer for fiskeriforvaltningen

Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

De fire pillarene for bærekraftig fiskeriforvaltning er forskning, lovgivning, kontroll av fiskeriene og sanksjonsmuligheter.

Det sa, sa Åsmund Bjordal fra Havforskningsinstituttet i et panelinnlegg i FN denne uken, skriver instituttet i en pressemelding.

Bilde av Åsmund Bjordal fra paneldabetten i FN. Foto: HavforskningsinstituttetBilde av Åsmund Bjordal fra paneldabetten i FN. Foto: HavforskningsinstituttetHan understreket også behovet for mer forskning på rådgivning rettet mot fiskeriforvaltning.

Åsmund Bjordal, som leder Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid, deltar på et havretts-møte i regi av FN. I sitt innlegg kom han også inn på Nansenprogrammet, som skal bygge en kunnskapsbase for og arbeide med å iverksette en økosystembasert forvaltning av fiskeriressursene i utviklingsland.

Møteserien, som er i sin ellevte runde, går under navnet «United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea». Den norske delegasjonen er ledet av Nini Pharo Halle fra utenriksdepartementet.

Prosessen gir en årlig vurdering av utviklingsspørsmål i tilknytting til hav og havrett. Tema på årets møte er kapasitetsbygging innenfor områdene hav og havrett, inklusive havforskning.