Lyser ut 21. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 21. konsesjonsrunde, som omfatter 94 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet.

Utlysningen danner grunnlaget for tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011. Den 21. konsesjonsrunde vil bidra til å opprettholde leteaktiviteten i umodne deler av norsk kontinentalsokkel, og legge grunnlag for ny aktivitet og verdiskaping.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / ScanpixOlje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / Scanpix

– Jeg er opptatt av å videreføre en forutsigbar tildelingspolitikk, noe som er viktig for å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten har skapt store verdier for det norske samfunn, og jeg er sikker på at 21. konsesjonsrunde vil bidra til å videreføre denne verdiskapingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Tar ut seks blokker

Fire blokker sør for Lofoten og to blokker i ved Boknafjorden, blir ikke lyst ut som tidligere planlagt.

I 21. konsesjonsrunde har store areal blitt omsøkbare for industrien. 51 blokker er gjort omsøkbare i Barentshavet, mens 43 blokker er gjort omsøkbare i Norskehavet. Man er også i prosess for å etablere ny seilingsleder.

Etter en helhetsvurdering, vil det ikke utlyses nye blokker i Nordsjøen i 21. konsesjonsrunde, og det vil bli utlyst 43 av de 47 blokkene i Norskehavet som var gjenstand for en høringsrunde.

– 21. konsesjonsrunde vil bli gjennomført i lys av det vi nå opplever i Mexico-golfen. Før tildeling av nye utvinningstillatelser i 21. konsesjonsrunde vil jeg derfor forsikre meg om at jeg har økt kunnskap om det som har skjedd i Mexico-golfen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les også: – Økt kunnskap før nye tildelinger 10.06.2010

Les også: – Bør vente med tildeling 20.05.2010

Fire av de seks blokkene som Olje- og energidepartementet anser som for sårbare for oljevirksomhet, ligger ved innløpet til Vestfjorden, sør for Lofoten. De to siste er i kystnære områder ved Boknafjorden, utenfor Stavanger.

Det største antall omsøkbare blokker i 21. konsesjonsrunde er i Barenshavet. Barentshavet er den minst utforskede petroleumsprovinsen på sokkelen. 21. konsesjonsrunde legger til rette for videre utforskning i denne petroleumsprovinsen.

For første gang tas nå områder som er åpnet for oljeleting i forvaltningsplanen ut av en utlysningsrunde.

– Vi har fått gjennomslag for at det skal gjøres konkrete miljøvurderinger før nye blokker lyses ut, sier Snorre Valen, miljøpolitisk talsperson i SV.

– Det er viktig at økonomisk aktivitet tilknyttet petroleumsvirksomheten skaper næringsvirksomhet på land, både for å skape legitimitet i de områder der petroleumsvirksomhet er, men særlig med tanke på å skape vekst og arbeidsplasser i hele landet. Denne utlysningen håper jeg vil bidra til å sikre ytterligere verdiskaping og skape enda flere arbeidsplasser i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Søknadsfristen er satt til 3. november 2010 kl. 12.00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 21. konsesjonsrunde:

6301/3
6302/1,2,3
6303/7,8
6401/12
6402/10,11,12
6404/9,12
6506/5
6601/6,9
6602/4,7
6605/2,3,5,6
6606/1,2,3,7,8
6607/1,2,3
6609/3
6610/1
6704/11,12
6705/7,10
6706/7,8,9,10,11,12
6707/7,10
7118/3
7119/1,2,3
7216/1,2,3
7217/1,10,11
7218/8,9
7219/7,8
7220/6,9,11,12
7221/4
7222/2,3,
7223/3,6
7224/1,2,3,4,5
7228/3,6
7229/1,2,4,5
7317/9
7318/7,8,9
7319/7,11,12
7320/10,11
7322/10,11
7324/1,2,3,9
7325/1,7

Fullstendig utlysningstekst, kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.