– Utfordrer fiskerne

Regjeringen utfordrer fiskerne med fremleggelse av 21. konsesjonsrunde, mener Norges Fiskarlag.

Regjeringen har en bit for bit politikk, der de mot Havforskningsinstituttets råd åpner for stadig nye blokker i fiskeriområde.

Les også: Lyser ut 21. konsesjonsrunde 23.06.2010

Det sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, i en pressemelding. Reidar Nilsen understreker at han likevel er positiv til at de trekker tilbake noen blokker.

Han er også positiv til at Riis Johansen understreket, at de har tatt hensyn til det som foreligger i forvaltningsplanene, av premisser for å balansere mellom de ulike hensyn, selv om viktige fiskeriområder fortsatt lyses ut.

I sin høringsuttalelse skrev Norges Fiskarlag blant annet:

«Norges Fiskarlag krever avslutningsvis i brevet til Olje og energidepartmentet at det i denne i denne runden legger til grunn de råd som mottas fra marinbiologiske side og fra de instanser som besitter best kunnskap om fiskeriaktivitet, slik at konfliktene reduseres mellom fisk og olje».

Les også: – Råkjør mot fiskerinteressene 14.05.2010

– Dette er ikke gjort, slik at både gytefelt og korallrev legges ut for økt aktivitet. Det er kanskje på tide å stille spørsmål ved når kurven aksepteres å gå nedover. Før eller siden vil den gjøre det, sier Nilsen.