Varsler begrenset fiskeadgang

Fiskeri- og kystdepartementet varsler om høring og kommende adgangsbegrensninger i fisket etter lange og brosme med videre.

– Fiskeri- og kystdepartementet vil med dette varsle om kommende høring om adgangsbegrensninger i fisket etter lange og brosme med videre, skriver departementet i en pressemelding i dag.

Det er ikke tatt stilling til hvilke fartøystørrelser forslaget skal gjelde, eller til hvilke krav til tidligere deltakelse som skal stilles.

– Departementet vil imidlertid varsle allerede nå, at fiske etter 24. juni 2010 ikke vil danne grunnlag for å delta senere. Det vil heller ikke bli lagt vekt på økonomiske disposisjoner med sikte på å starte slikt fiske som er foretatt eller gjort bindende etter denne dato, presiseres det i meldingen.

Departementet tar sikte på at slik adgangsbegrensning skal tre i kraft fra og med 1. januar 2011.