Kompromiss om sjøfolks hviletid

IMOs diplomatkonferanse i Manila kom 24. juni frem til en kompromissløsning om unntaksmuligheter fra bestemmelsene om hviletid for sjøfolk.

Les også: Konferanse om opplæring og hviletid 21.06.2010

Den norske delegasjonen er godt fornøyd med løsningen, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Hett tema

Hviletidsbestemmelsene har hittil vist seg å være stridens eple på konferanse. Dagens bestemmelser innebærer at sjøfolk kan jobbe maksimalt 14 timer i døgnet og at de skal ha minimum ti timers hvile. I det reviderte utkastet til ny konvensjon er kravet til ukentlig hvile økt fra 70 til 77 timer og maksimaltiden på 14 timer sammenhengende vakt er beholdt. Enkelte av medlemsstatene i IMO mener imidlertid at dette ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet.

Et forslag fra Liberia vil åpne for kun åtte timers hvile per døgn, uten bestemmelser om hvor mye av hviletiden som skal være sammenhengende. Med unntak av International Shipping Federation (ISF), oppnådde dette forslaget liten støtte på konferansen.

EU har på sin side foreslått at man i en todagersperiode skal kunne stykke opp hviletiden i flere og kortere perioder enn dagens regler og den reviderte konvensjonens regler tillater. Diskusjonen har gått heftig om hvorvidt et slikt unntak kan true sjøsikkerheten. Lange vakter og oppstykket hviletid kan føre til at sjøfolkene på vakt blir for trette, og statistikken viser at såkalt ”fatigue”, det vil si tretthet, er årsak til de fleste ulykker til sjøs.

Norsk forslag

Norge var i utgangspunktet i mot at man skulle åpne for unntak i det hele tatt. – Vi ønsker ingen utvanning av de reviderte hviltidsbestemmelser, sier Turid Stemre fra Sjøfartsdirektoratet. – Men for å unngå å havne i en situasjon hvor vi risikerte at EUs forslag ville få flertall, har vi utarbeidet et eget forslag som innebærer at man kan søke om maksimalt to ukers unntak der man reduserer hviltiden fra 77 til 70 timer per uke.

Det norske forslaget oppnådde stor støtte i salen. En rekke land støtte forslaget direkte, mens en del av landene som ikke ønsket unntaksregler, sa at de ville støtte Norge sekundært, dersom valget står mellom Norges og EUs forslag.

Ønske om enighet

Konferansens ordstyrer uttrykte sterkt ønske om å oppnå enighet i salen, slik at man slipper å gå til votering om saken. Diskusjonen trakk derfor i langdrag, og den tyske delegasjonen foreslo til slutt at man burde sette ned en arbeidsgruppe som skulle se om det var mulig å komme frem til et kompromiss. Dette ble gjort og resultatet ble presentert for salen torsdag 24. juni.

Kompromissforslaget går ut på at det kan søkes om redusert hviletid per uke fra 77 til 70 timer. Reduksjonen kan maksimalt gis for to uker i strekk og etter en unntaksperiode skal normale hviletidskrav følges i minst det dobbelte av varigheten av unntaksperioden. Dette er i tråd med det norske forslaget. I tillegg åpnes det for å gi tillatelse til en oppdeling av hviletiden utover bestemmelsene for en periode på maksimum to dager i uken, forutsatt at den ene hvileperioden er på minst seks sammenhengende timer.

– Vi mener disse unntakene kan forsvares ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, selv om vi hadde ønsket at man ikke rørte ved oppdelingen av hviletidsperiodene, sier Turid Stemre.

Les også: Endret IMO-konvensjon 25.06.2010