Farstad ny konsernsjef i Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Thomas Farstad blir ny konsernsjef i Aker Seafoods. Styret har også besluttet å videreutvikle sjømatkonsernet i to selvstendige virksomheter.

– Vi er svært fornøyd med ansettelsen av Farstad som konsernsjef. Han har inngående kunnskap om sjømatnæringen og ledererfaring fra børsnoterte selskaper. Dette er viktige kvalifikasjoner i arbeidet med å bedre lønnsomheten i Aker Seafoods.

Konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods ASA. Foto: Baard Ek / Marine Harvest ASAKonsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods ASA. Foto: Baard Ek / Marine Harvest ASA

Det sier styreleder i Aker Seafoods ASA, Frank O. Reite, i en børsmelding.

Farstad kommer fra stillingen som konstituert konsernsjef i Marine Harvest ASA, og han tiltrer som konsernsjef i Aker Seafoods i løpet av året.

– Fungerende leder i Aker Seafoods Liv Monica Stubholt har gjort et imponerende arbeid. Hun og lederteamet har sammen med våre tillitsvalgte gjennomført en grundig prosess for å identifisere nødvendige grep for forbedringer. Resultatet er at sjømatkonsernet videreutvikles i to selvstendige selskaper, sier Reite.

Les også: Farstad forlater Marine Harvest 25.06.2010

Rendyrker Aker Seafoods i to selskaper

Videreforedling og salg skilles ut i et eget selskap som får navnet Norway Seafoods AS. Ved etableringen eies Norway Seafoods 100 prosent av Aker Seafoods. Gjennomføringen skjer med virkning fra månedsskiftet juni/ juli i år.

Thomas Farstad blir daglig leder i Norway Seafoods.

Fangstvirksomheten videreføres som et eget forretningsområde i Aker Seafoods under ledelse av Trond Williksen, som i dag er konserndirektør for fangst i Aker Seafoods. Fangstvirksomheten består av 12 trålere i Norge og 2 i Spania, og totalt ca. 400 ansatte. Driftsinntektene er ca. 600 millioner kroner per år.

Restruktureringen berører ikke trålernes leveringsforpliktelser eller andre konsesjonsvilkår.

Markedsmessige vilkår skal gjelde for avtaler mellom de to selskapene. De ansattes rettigheter videreføres i hvert av selskapene. Ansatte i Norway Seafoods vil få styrerepresentasjon i Aker Seafoods.

Rendyrkingen av virksomheten i to selskaper utløser i seg selv ikke behov for ny finansiering, men Norway Seafoods vil bli finansiert på selvstendig grunnlag.

Les også: Aker Seafoods forbereder omstilling 14.04.2010

Norway Seafoods

Restruktureringen skal sikre at Norway Seafoods etableres som en markedsorientert foredlingsvirksomhet/aktør. Dette gir selskapet grunnlag for å ta del i den nødvendige omstruktureringen av norsk foredlingsindustri. I satsingen fremover vurderes også strategisk samarbeid med nye partnere og investorer. Det kan på sikt bli aktuelt å børsnotere Norway Seafoods.

Norway Seafoods vil ha operativ drift på 11 fabrikker og mottak i Norge, 3 anlegg i Danmark og 2 anlegg i Frankrike. Totalt er det ca. 1200 ansatte, hvorav 670 i Norge. Driftsinntektene er i overkant av to milliarder kroner per år.

Transaksjoner i forbindelse med etableringen av Norway Seafoods gjennomføres til virkelig verdi. Det forventes å tilsvare nær bokført verdi på konsernnivå. Ansatte og eiendelene som er knyttet til fangstvirksomhet, beholdes i fangstselskapet Aker Seafoods. Dette gjelder trålere, eiendommer med aktivitetsplikt og andre forhold som er av betydning for opprettholdelse av fangstrettigheter.

Ansatte, produksjonsutstyr og alle eiendeler som er knyttet til salg og foredling av fisk på land, inkludert eiendommer uten betydning for opprettholdelse av fangstrettigheter, overføres til Norway Seafoods. Eiendommer med aktivitetsplikt vil bli leid fra fangstselskapet.

– Restruktureringen vil sette oss bedre i stand til å styrke vår ferskfiskstrategi, og dermed øke leveransene fra kystflåten til fabrikkene. Jeg venter også at det nye selskapet vil øke andelen av høymarginprodukter, sier konstituert konsernsjef Stubholt.

Formalisering av endringer i bankfinansiering og Mattilsynets godkjenning av nytt driftsselskap gjenstår og forventes sluttført i løpet av kort tid.

Mer om Thomas Farstad

Thomas H. Farstad (39) har vært konstituert konsernsjef i Marine Harvest ASA siden mars i år og en del av konsernledelsen siden 2006. Først som ansvarlig for strategi og forretningsutvikling (2007-2008), og senere som operasjonelt ansvarlig for Marine Harvests anlegg i Canada, Skottland, Irland og Asia, samt noen utviklingsanlegg i Norge.

Fra 2003-2006 var Farstad ansatt i Fjord Seafood ASA, som i 2006 ble en del av Marine Harvest. Farstad var adm. dir. i Fjord Seafood Norway AS (2003-2006), og før det direktør for strategi og forretningsutvikling.

Farstad har tidligere vært konsulent i McKinsey & Company (1999-2004) og prosjektingeniør i Aker Maritime (1997-1999). Han har MBA fra INSEAD i Frankrike og Master of Science fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Farstad tiltrer som konsernsjef i Aker Seafoods ASA i løpet av 2010. Han vil få en årslønn på 2,25 millioner kroner.