– Endelig skal aksjeloven utredes

NHO jubler over at det nå skal startes et arbeid med å forenkle aksjeloven for de minste bedriftene.

Næringsminister Trond Giske bekrefter at det nå skal settes i gang et arbeid med å forenkle aksjeloven for små og mellomstore bedrifter.

– Dette har vi ventet på lenge, sier NHO-sjef, John G. Bernander, i en pressemelding.

I et brev til stortingsrepresentant Borghild Tenden (V), skriver nærings- og handelsminister Trond Giske at det skal ferdigstilles en enpersonsutredning innen årsskiftet.

– Formålet med et slikt arbeid er å få konkrete forslag til hvordan rammevilkårene kan forenkles og bedres, samtidig som viktige samfunnshensyn ivaretas, skriver Giske.

– Når det gjelder aksjeloven er de nødvendige avklaringer for dette arbeidet nå gjort, og det konkrete arbeidet settes nå i gang. For at denne gjennomgangen skal være mest mulig effektiv, skal det gjøres en såkalt enpersonsutredning, skriver Giske

For ett år siden lovet daværende næringsminister Sylvia Brustad at det skulle settes ned et utvalg som skulle se på aksjeloven og regnskapsloven med sikte på forenklinger for SMB. I Soria Moria II-erklæringen lovet Regjeringen at den skulle se nærmere på aksjeloven.

– Vi har etterspurt dette arbeidet i lang tid, og nå håper vi at mandatet for utrederen blir skreddersydd for SMB, slik at disse bedriftene kan slippe unødvendig papirarbeid, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

I 2006 viste en kartlegging at norske aksjeselskaper brukte opp mot én milliard kroner på lovpålagt administrasjon av styremøter og generalforsamling. Og en ny rapport til Næringsdepartementet viser at kravet til aksjekapital på 100 000 kroner og den lovpålagte revisjonsplikten er de største hindrene for gründere når det gjelder etablering av aksjeselskap.

– Når vi vet at nesten alle aksjeselskaper har få eiere og at åtte av ti styrer har tre eller færre styremedlemmer, er det åpenbart at de kan greie seg fint uten mange formalkrav, avslutter Bernander.

Les mer på stortingets nettsted:
Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren