Sølvtrans refinansierer

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Brønnbåtrederiet Sølvtrans innløser eksisterende obligasjonslån på netto 135 millioner kroner, som har forfall 2. juli 2010.

Innløsningen skjer ved at selskapet trekker opp en annen lånefasilitet på 100 millioner kroner, som selskapet har hos sine hovedbankforbindelser Sparebanken Møre og Nordea. I tillegg benyttes 35 millioner kroner av egen kontantbeholdning, opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding.

Låneopptrekket inngår i eksisterende låneavtaler med dertil samme avdragstid og avdragsprofil.

Refinansieringen forventes å gi reduserte finanskostnader på om lag 3 - 3,5 millioner kroner på årsbasis i forhold til dagens nivå.

Sølvtrans oppfyller alle betingelser ("covenants") som er fastsatt for den langsiktige finansieringen fra hovedbankforbindelsene, opplyser selskapet i meldingen.

Fremskynder resultatpresentasjon

Sølvtrans legger frem regnskapet for første halvår 2010 den 17. august, istedenfor 19. august, som tidligere annonsert, skriver selskapet i en annen melding.

Bakgrunnen for endringen er at selskapet skal delta på fiskerimessen Nor-Fishing 2010, som finner sted i Trondheim i perioden 17.-20. august.