Mulig sammenslåing av Skipsregistrene og Sjøfartsdirektoratet

Skipsregistrene og Sjøfartsdirektoratet kan bli slått sammen i en ny sjøfartsadministrasjon.

Nærings- og handelsminister Trond Giske skal utrede en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Nærings- og handelsminister Trond Giske. Foto: Berit Roald / Scanpix / SMKNærings- og handelsminister Trond Giske. Foto: Berit Roald / Scanpix / SMK

– Formålet med utredningen er å se om en sammenslåing vil gi en mer brukervennlig og enhetlig sjøfartsadministrasjon, sier Giske.

I forbindelse med prosjektet «Norge som maritimt vertsland», har det fra flere hold blitt påpekt at Norge fremstår med en fragmentert sjøfartsadministrasjon.

– Det er viktig å vurdere om en sammenslåing kan bidra til å opprettholde Norge som en ledende maritim nasjon, sier Giske.

Skipsregistrene ligger i dag i Bergen, og har 18 ansatte. Sjøfartsdirektoratet er organisert med hovedkontor i Haugesund og stasjoner fordelt rundt om i landet. Direktoratet har til sammen om lag 300 ansatte.

Samlokalisering ikke tema

Nærings- og handelsministeren understreker at en samlokalisering av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene ikke skal vurderes.

– Skipsregistrene har i dag kompetente medarbeidere og et sterkt faglig miljø. Derfor er det viktig at skipsregistreringsoppgavene fortsatt er lokalisert i Bergen, men da som en eventuell enhet i den nye sjøfartsadministrasjonen, sier Giske.

En arbeidsgruppe bestående av Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene, og representanter fra de ansattes organisasjoner, skal vurdere sammenslåing. Arbeidsgruppen skal ledes av Nærings- og handelsdepartementet.

Siktemålet er at en eventuell sammenslåing skal tre i kraft 1. januar 2012. Arbeidsgruppen vil starte opp i august 2010.