Ingen refordeling av sei

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet at det foreløpig ikke blir en refordeling av sei nord for 62°N for fartøy som fisker med not.

– Utviklingen i fisket følges imidlertid nøye og eventuelle endringer vil bli gjort dersom situasjonen tilsier at dette er nødvendig med hensyn til fisket og kvotegrunnlag, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.