Tildeling av kystkulturmidler for 2009

Fiskeri- og kystdepartementet har tildelt kystkulturmidler for 2009.

– Kystkulturen har vært en viktig del av utviklingen av Norge. Jeg er opptatt av at samtidens og fremtidens kystkultur skal ha en sentral plassering i kystens levende og aktive miljø. Tilskuddene til kystkulturprosjekter for 2009, skal medvirke til vern, bruk og formidling av kulturminne og kulturmiljø slik at alle kan få innsikt i og oppleve kulturverdiene i kystsonen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Fiskeri- og kystdepartementet støtter tiltak som viser kystkulturens rolle i samfunnet og museumstiltak innenfor Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde.

Tildelinger

Følgende søkere har fått tildelt kystkulturmidler fra Fiskeri- og kystdepartementet for 2009:

  • Etatsmuseet for Kystverket, som ble åpnet i 2008, har fått 6 millioner kroner.
  • Kystens dag har fått 200 000 kroner til en deltidsstilling ved etatsmuseet på Lindesnes, med hovedoppgave å administrere Kystens dag.
  • Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer har i dag 20 medlemsmuseer. Fra Fiskeri- og kystdepartementet er de tildelt 500 000 kroner til å arrangere fagsamlinger og til å støtte samarbeidsprosjekter mellom medlemsmuseene.
  • Norsk fyrhistorisk forening har fått 200 000 kroner til utvikling av nettsider som skal gi informasjon om fyrhistorie og ny bruk av fyr.
  • Kystkulturseminaret 2009, som ble arrangert under Nasjonal kystkulturkonferanse i Oslofjorden 12. – 14. mai, har blitt tildelt 80 000 kroner.
  • Gamvik kunstforening får tildelt 45 000 kroner til arrangementet Kulturløft Gamvik som skal finne sted mellom 2. og 20. august. De vil i løpet av disse dagene ha flere arrangementer i og rundt Slettnes fyr og i det gamle Herredshuset i Gamvik.
  • Røst kommune får 25 000 kroner til relasjonsbyggingsprosjektet mellom Røst og den Norditalienske vennskapskommunen Sandrigo. Hvert år arrangerer Sandrigo den største tørrfiskfestivalen i Italia, og annet hvert år holder kommunen også ”norsk-italienske dager” under festivalen. Røst kommune ønsker å styrke relasjonene mellom de to kommunene ved å la ungdom fra Røst og Sandrigo bli kjent med tradisjonene, og sende 8. og 9. trinn til Sandrigo annet hvert år.
  • Kystmuseet i Sogn og Fjordane eier autolinebåten Haugefisk, bygd i 1977, og førstegenerasjons autolinebåt med mye av det opprinnelige utstyret om bord. Kystmuseet reiser sommeren 2009 til Shetland med båten blant annet for å delta på den årlige festivalen Johnsmas Foy. De er blitt tildelt 50 000 kroner i tilskudd til reise, utvikling av utstilling om bord og informasjonsmateriell på engelsk.