Anbefaler universitet i Bodø

Høgskolen i Bodø tilfredsstiller samtlige kriterier for å kunne bli akkreditert som universitet.

Slik konkluderer NOKUTs faglige komité, etter å ha gjennomgått institusjonens universitetssøknad, skriver Høgskolen i Bodø (HBO) i en pressemelding.

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre og fremme kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Den sakkyndige komiteen har vært ledet av professor emerita Kirsti Koch Christensen, Universitetet i Bergen.

Komiteen skriver videre i sin rapport at de "har fått et meget positivt inntrykk av høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon og av det omfattende og målrettede arbeidet som har vært nedlagt for å utvikle institusjonen både faglig og organisatorisk/styringsmessig."

– Sterk forankring

NOKUTs fagkomité har også merket seg "høgskolens sterke forankring i regionen og de mange samarbeidsrelasjoner mellom høgskolen, samfunns- og næringsliv."

– Høgskoleledelsen gleder seg over den positive innstillingen fra komiteen og ser med spenning frem til den videre behandlingen av søknaden, først i NOKUTs styre til høsten og deretter i Kunnskapsdepartementet, sier rektor Pål Pedersen

Rektor Pål Pedersen sier han setter pris på det grundige arbeidet NOKUTs fagkomite har gjort og han poengterer at rapporten har gitt noen tilrådinger som vil danne et viktig grunnlag for arbeidet med å videreutvikle institusjonen i årene fremover.

– Gjennom mange år har studenter og ansatte ved Høgskolen i Bodø lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med universitetssatsningen. Som en følge av dette arbeidet tilbyr de faglige miljøene ved Høgskolen i Bodø i dag doktorgradsutdanning i bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og i studier av profesjonspraksis, sier Pål Pedersen.

Tett dialog

Rektor Pål Pedersen ved Høgskolen i Bodø sier han er stolt over det arbeidet ansatte og studenter har gjort, og han er glad for at komiteen har gitt en positiv innstilling. Pedersen fremhever den tette dialogen institusjonen har hatt med det regionale arbeids- og næringslivet, og med offentlige myndigheter.

– Dette samarbeidet har vært med på å utvikle utdannings- og forskningsprofilen ved høgskolen, sier Pål Pedersen.