Endrer tolltariffen etter regnefeil

Toll- og avgiftsdirektoratet har foretatt rettelser i tolltariffen, etter at det ble regnet feil om fiskeolje.

Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser i et rundskriv at det er gjennomført rettelser i tolltariffen for import av visse produkter av fisk og andre marine produkter, som innføres som opprinnelsesprodukter i henhold til frihandelsavtalene som er angitt i et vedlegg til rundskrivet.

Tollfrihet for disse varer følger av de aktuelle frihandelsavtalene, og gjenspeiles nå i tolltariffen.

For varer fra land som ikke har fått tollfritak, vil det fortsatt være anledning til å søke Statens landbruksforvaltning om tollnedsettelse eller tollfritak i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Det følger av tolloven § 12-11, jf 12-12 fjerde ledd at tollmyndighetene skal treffe vedtak om endring til gunst, når det ved innførsel av en vare er beregnet for mye toll, påpeker Toll- og avgiftsdirektoratet.

Rettelsene er innarbeidet i den elektroniske tolltariffen på direktoratets hjemmeside, samt i TVINN.

Tollvesenet og NRK regnet feil

Det ble tidligere i år mye publisitet rundt selskapet GC Rieber Oils AS, da det ble kjent at mye av fiskeoljen som selskapet importerer fra Marokko, kan ha opprinnelse i et okkupert Vest-Sahara. Mediestormen tiltok kraftig i styrke da NRK gikk ut med påstander om at GC Rieber Oils AS, over de siste 5-6 årene, kan ha unnlatt å betale «flere hundre millioner i tollavgifter».

NRK hadde fått overlevert en oversikt fra Naturvernforbundet, som viste at fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara ble innfortollet i Kristiansund som «ikke dyrefôr», for så å bli videresolgt til EWOS og produksjon av fiskefôr.

– Ved å bruke denne tollkoden, unngikk dermed Rieber Oils å betale 3,75 kroner pr kg olje, som er tollsatsen på fiskeolje som skal brukes til dyrefôr, hevdet NRK.

NRK tok saken videre til tollvesenet, som etter at «NRK gjorde dem oppmerksom på saken», beregnet at selskapet hadde unnlatt å betale minst 60 millioner kroner i tollavgifter bare i 2009. Tollvesenet innledet da en granskning av GC Rieber Oils.

Negativ publisitet knyttet til disse to sakene, fikk også den videre konsekvens at styreleder i GC Rieber Oils AS, Paul-Chr. Rieber, som samtidig var president i NHO, av hensyn til NHO, valgte å trekke seg presidentvervet.

Imidlertid så viste det seg at det eksisterer en frihandelsavtale mellom Norge og Marokko, som ble inngått i 1999. Avtalen fastslår at det er tollfri import av alle råvarer til bruk i fiskefôr.

GC Rieber Oils skal imidlertid selv ha opplyst at det meste av fiskeoljen har opprinnelse i Vest-Sahara. Regelverket krever da at søknad om fritak sendes inn på forhånd.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har skrevet en oppsummering av gjeldende regler, som fish.no har omtalt tidligere.

Relaterte saker:
Fiskeolje fra Marokko fritatt for toll 29.04.2010
– GC Rieber bryter tollreglene 21.04.2010
Rieber dropper fiskeolje fra Vest-Sahara 14.04.2010