Samarbeider om kontroll

Representanter fra Norge og EU er i disse dager i Bergen for å gjøre seg kjente med hverandres kontrollsystemer og -rutiner.

Siden mandag 28. juni har det i Bergen vært avholdt et såkalt «Joint Operational Seminar», med deltakelse fra EU og Norge, melder Fiskeridirektoratet.

Norsk initiativ

EU-delegasjonen teller i underkant av tretti representanter fra land som Tyskland, Frankrike, Spania, England, Polen, Nederland, Skottland, Irland, Sverige og Danmark, i tillegg til et tjuetalls nordmenn fra blant annet Kystvakt sør, Kystvakt nord og Fiskeridirektoratet. Fire representanter fra Færøyene er også invitert til å delta.

Seminaret er kommet i stand på norsk initiativ, og har som formål å gjøre EUs og Norges kontrollmyndigheter bedre kjent med hverandres systemer og rutiner for kontroll med fiskeriene.

Utveksler erfaringer

Siden seminaret ble offisielt åpnet av fiskeridirektøren tirsdag morgen, har deltakerne diskutert temaer som «Planning and Operational (Preparatory) Phase», «Real Time Closure», «Slipping, High-Grading and Discard» og «Operational Planning in Headquarter». Onsdag fikk delegasjonen en presentasjon av det norske elektroniske rapporteringssystemet (ERS) og en omvisning på FMC, som er Fiskerdirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Seminarets siste dag vil i hovedsak bli viet et såkalt «Case Study», hvor man på parallelle monitorer vil simulere konkrete kontrollscenarier og utveksle tilnærminger og erfaringer.