Krever ikke fluktåpninger i Trøndelag

Fiskeridirektoratet har bestemt at det inntil videre ikke skal være krav om fluktåpninger i krabbeteiner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylke.

Fiskeridirektoratet har i dag foretatt endringer i Utøvelsesforskriften § 33a annet ledd, slik at det inntil videre ikke skal være krav om fluktåpninger i krabbeteiner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylke.

Unntaket gjelder manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrerte fartøy.

Nylig ble kravet om fluktåpning fjernet også for Nordland fylke, med unntak av Tysfjord kommune.

Les også: Fjerner krav om fluktåpning 19.06.2010