Ga konsesjoner til offshore vindkraft

NVE har gitt konsesjon til tre demonstrasjonsanlegg for offshore vind i Rogaland.

NVE har gitt Lyse Produksjon AS konsesjon til å bygge og drive tre demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Rennesøy, Kvitsøy og Karmøy i Rogaland.

Hvert demonstrasjonsanlegg vil bestå av to vindturbiner, og ha en installert effekt på inntil 10 MW. Den totale høyden på anleggene kan bli inntil 150 meter, og vil stå på bunnfaste fundamenter på 20-40 meters havdyp.

NVE har i vedtaket lagt vekt på utvikling av kompetanse og teknologi for offshore vindkraft, heter det i en pressemelding fra NVE. Det understrekes også at kvalifisering av fundament- og turbinteknologien kan styrke norsk leverandørindustri i et voksende internasjonalt offshore vindkraftmarked.

NVE har også lagt til grunn at resultatene fra testperioden, kan bidra til en videreutvikling av teknologien. Det kan på lengre sikt redusere kostnadene for offshore vindkraft, mener NVE.