Lager avtaler for nytt polarskip

Nå skrives avtalene som skal regulere eierskap, rederansvar og driftansvar for et nytt isgående forskningsfartøy.

Avtalene skal fordele og regulere oppgavene mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet.

– Det er naturlig at alle tre institusjonene er med på å utforme avtalen, sier administrerende direktør Tore Nepstad på Havforskningsinstituttet i en pressemelding. Han har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å ta initiativ til å starte opp arbeidet med å utarbeide et avtaleverk.

Avtaleverket for det isgående forskningsfartøyet skal bygge på samarbeidsmodellen de tre partene er blitt enige om. Norsk Polarinstitutt står som formell eier med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø som medeiere. Driftsansvaret tillegges Havforskningsinstituttet.

– De ulike ansvarsområdene og hvordan vi organiserer toktkomitéen og andre administrative oppgaver må nedfelles i et sett med avtaler, sier Nepstad.

Nepstad sier at han ser frem til å komme et steg videre i arbeidet med den isgående polarbåten, som er kostnadsberegnet til 1,1 milliard kroner.

– Kan sette nordområdesatsingen i fare

Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, gikk i vår hardt ut mot regjeringen, fordi han mener at en konflikt mellom to departementer kan sette norges satsing i nordområdene i fare.

Winther viste til at norges tre polarbåter er i ferd med å bli utrangerte, men at regjeringen nøler med å bevilge de 1,1 milliardene som skal til for å starte byggingen av et nytt fartøy.

– Dersom Norge ikke investerer i et nytt isgående forskningsfartøy, vil vi bli fullstendig akterutseilt som polarnasjon. At regjeringen nå ser ut til å utsette planene for et nytt fartøy, er svært alvorlig, uttalte Winther.

Kjernen i konflikten skal være intern uenighet i regjeringen om det er Miljøverndepartement (MD) eller Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) som skal ha overordnet styring når ny båt skal drives og driftes.

– Jeg tolker det slik at dette kan være en del av en større uenighet om hvem som skal være ledende departement innenfor havmiljøområdet, sa Winther.

Les også: Krangler om nytt polarskip 29.04.2010