Lager avtaler for nytt polarskip

Del saken

Nå skrives avtalene som skal regulere eierskap, rederansvar og driftansvar for et nytt isgående forskningsfartøy.

Avtalene skal fordele og regulere oppgavene mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet.

– Det er naturlig at alle tre institusjonene er med på å utforme avtalen, sier administrerende direktør Tore Nepstad på Havforskningsinstituttet i en pressemelding. Han har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å ta initiativ til å starte opp arbeidet med å utarbeide et avtaleverk.

Avtaleverket for det isgående forskningsfartøyet skal bygge på samarbeidsmodellen de tre partene er blitt enige om. Norsk Polarinstitutt står som formell eier med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø som medeiere. Driftsansvaret tillegges Havforskningsinstituttet.

– De ulike ansvarsområdene og hvordan vi organiserer toktkomitéen og andre administrative oppgaver må nedfelles i et sett med avtaler, sier Nepstad.

Nepstad sier at han ser frem til å komme et steg videre i arbeidet med den isgående polarbåten, som er kostnadsberegnet til 1,1 milliard kroner.

- Kan sette nordområdesatsingen i fare

Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, gikk i vår hardt ut mot regjeringen, fordi han mener at en konflikt mellom to departementer kan sette norges satsing i nordområdene i fare.

Winther viste til at norges tre polarbåter er i ferd med å bli utrangerte, men at regjeringen nøler med å bevilge de 1,1 milliardene som skal til for å starte byggingen av et nytt fartøy.

– Dersom Norge ikke investerer i et nytt isgående forskningsfartøy, vil vi bli fullstendig akterutseilt som polarnasjon. At regjeringen nå ser ut til å utsette planene for et nytt fartøy, er svært alvorlig, uttalte Winther.

Kjernen i konflikten skal være intern uenighet i regjeringen om det er Miljøverndepartement (MD) eller Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) som skal ha overordnet styring når ny båt skal drives og driftes.

– Jeg tolker det slik at dette kan være en del av en større uenighet om hvem som skal være ledende departement innenfor havmiljøområdet, sa Winther.

Les også: Krangler om nytt polarskip 29.04.2010