Eksporterte hvitfisk for 5 milliarder

Klippfisk tilberedt med bacon og grønnsaker. Illustrasjonsfoto: Bent Raanes / Norwegian Seafood Council

Eksporten av torskefisk, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk endte på 5,35 milliarder kroner i første halvår 2010.

Dette er en økning på 21 prosent eller 922 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum økte eksporten med 51 prosent eller 88 300 tonn, til totalt 261 000 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Rekordstor eksport for flere produkter bidrar samlet til et av de beste første halvårene for torskefisk siden rekordårene på slutten av 90-tallet. Konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk av torsk går spesielt godt. Samtidig med dette går det ut rekordstore kvantum med fersk filet, hel torsk og fryst hyse, sier markedsassistent Kjell-Åge Rognli ved Eksportutvalget for fisk (EFF).

Ser man isolert på eksporten i juni måned var den på 820 millioner kroner. Dette er en økning på 19 prosent eller 132 millioner kroner sammenlignet med juni 2009.

Tidenes største halvår for klippfisk

Det ble eksportert klippfisk for 1,47 milliarder kroner i første halvår av 2010 og dette er en økning på 15 prosent eller 194 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum var veksten på 10 prosent og endte på totalt 41 100 tonn. Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye klippfisk i tilsvarende periode, verken i verdi eller volum.

Klippfisk av torsk hadde en verdivekst på 19 prosent eller 126 millioner, til totalt 785 millioner kroner i årets seks første måneder. Målt i volum ble det eksportert 17 281 tonn klippfisk av torsk mot 13 153 tonn til samme tid i fjor, en vekst på totalt 31 prosent. Eksporten til Portugal var på 420 millioner, noe som er en økning på 10 prosent eller 39,9 millioner kroner. For Brasil var veksten på 48 prosent til totalt 244 millioner kroner.

Klippfisk av sei hadde i perioden en tilbakegang målt i volum, fra 22 077 tonn i 2009 til 19 872 tonn i 2010. Økte priser førte imidlertid til at eksportverdien gikk opp med 17 millioner kroner, en oppgang på 3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode foregående år. Kongo og Angola øker mest i perioden med en verdivekst på hhv. 58 prosent og 38 prosent.

Klippfisk av lange økte fra 37,2 til 65,6 millioner kroner og klippfisk av brosme økte fra 36 til 59,7 millioner kroner i første halvår.

Over dobling for saltfiskeksporten

Eksporten av saltet hel torsk kom på 568 millioner kroner i første halvår og dette er en økning på 236 millioner kroner eller 71 prosent fra samme periode i fjor. Målt i volum ble det eksportert 19 151 tonn saltet hel torsk mot 9 721 tonn i første halvår 2009, mens prisen ble redusert med 13 prosent i samme periode. Portugal er vårt største saltfiskmarked med en andel på 60 prosent av totalverdien i årets seks første måneder.

Reduksjon for tørrfisk

Tørrfiskeksporten endte i første halvår på 200 millioner kroner. Dette er 76,6 millioner kroner eller 28 prosent mindre enn til samme tid i fjor. Det er ”lofotrund” torsk som står for den største verdireduksjonen og produktet hadde en prisnedgang på 40 prosent, fra 140 kr per kilo til under 84 kr per kilo i perioden. Det er solgt mindre tørrfisk til hovedmarkedet Italia, mens det nest største markedet Nigeria øker i volum.

Rekordeksport for fersk torsk

Det ble eksportert fersk torskefilet for 276 millioner kroner i årets første halvår og dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. Målt i volum utgjorde veksten 7 prosent og endte på totalt 4 292 tonn. Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye fersk torskefilet i ett første halvår, verken i verdi eller volum. Prisen ble redusert med 2 prosent fra samme periode foregående år.

Eksporten av hel torsk kom på 289 millioner kroner for første halvår. Detter er 25 prosent eller 58 millioner kroner mer enn samme periode i fjor. Målt i volum var eksporten på 13 659 tonn, noe som er 43 prosent mer enn samme periode foregående år. Gjennomsnittsprisen per kilo har samtidig gått ned med 12 prosent. Danmark er den største mottakeren av fersk torsk både hel fisk og filet.

Godt halvår for fryst torsk

Fryst hel torsk hadde en økning på 100 millioner kroner til totalt 303 millioner kroner i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum var veksten på 53 prosent til totalt 18 381 tonn. Kina er det største markedet for fryst hel torsk etterfulgt av Storbritannia, Polen og Portugal.

Fryst torskefilet økte med 66,5 millioner kroner i verdi i forhold til første halvår i fjor. Totalt ble det i de første seks månedene av 2010 eksportert fryst torskefilet til en verdi av 360 millioner kroner. I volum gikk eksporten opp med 43 prosent til totalt 9 943 tonn. Prisen på fryst torskefilet ble redusert med 14 prosent fra første halvår i fjor.

Fryst torskefilet i blokk hadde en vekst på 53 millioner kroner til totalt 113 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten med 148 prosent til totalt 3 973 tonn. Bakgrunnen for den store veksten skyldes økt eksport til våre største markeder Storbritannia og Frankrike.

Hyserekord for årets seks første måneder

Det ble eksportert fersk hel hyse for totalt 103 millioner kroner i årets seks første måneder og det er en økning på 68 prosent eller 42 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum gikk det ut totalt 8 639 tonn, noe som er 4 036 tonn mer enn samme periode foregående år.

Det ble i første halvår eksportert fryst hel hyse til en verdi av 385 millioner kroner. Dette er en økning på 70 prosent eller 158 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen økte i perioden med over 11 prosent.

Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye hyse i tilsvarende periode, verken i verdi eller volum.

Torsk fra havbruk øker

Eksporten av torsk fra havbruk kom på totalt 119 millioner kroner i årets seks første måneder og dette er en økning på 21 prosent fra samme periode i 2009. Fersk hel torsk fra havbruk økte i verdi med 23 millioner kroner til totalt 108 millioner i første halvår av 2010 sammenlignet med samme periode i fjor. Prisen ble redusert med 17 prosent i gjennomsnitt målt mot tilsvarende periode foregående år. Frankrike og Sverige var største mottakerland av torsk fra havbruk.