Lavere eksport av pelagisk fisk

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Eksporten av sild og makrell var lavere i første halvår 2010, enn i første halvår i fjor.

Det ble eksportert sild for 1,9 milliarder kroner første halvår i 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 171 millioner eller 8 prosent i forhold til første halvår i 2009.

For makrellen ser man en nedgang på 24 prosent i eksportverdi i første halvår fra 652 millioner kroner i 2009 til 491 millioner i 2010. Norge har i første halvår eksportert lodde for 344 millioner noe som er en nedgang på 34 prosent.

– Vi ser lavere eksportvolumer av både hel sild, lodde og makrell i første halvår 2010 enn i 2009, men noe høyere volum av sildefilet. Samtidig har prisene på de viktigste produktene vært klart under fjoråret og vi opplever derfor en verdinedgang på eksporten på 468 millioner kroner, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Total eksport av pelagisk fisk var på 2,9 milliarder kroner første halvår i 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 14 prosent fra samme periode året før.

Russland største marked for sild første halvår

Det ble eksportert 263 000 tonn fryst hel sild i første halvår 2010, noe som er 5 000 tonn mindre enn året før. I juni er det eksportert 18 000 tonn fryst hel sild, noe som er en nedgang på 10 prosent fra juni i 2009. Russland har vært det største markedet i første halvår med 80 000 tonn, en nedgang på 3 000 tonn fra samme periode i 2009. Deretter kommer Nigeria med 62 000 tonn, Ukraina med 38 000 tonn, Egypt med 22 000 tonn og Nederland med 15 000 tonn. Det er en økning til Egypt og Nederland, men nedgang til Nigeria og Ukraina. Vi ser en gjennomsnittlig prisnedgang på 8 prosent på fryst hel sild første halvår i 2010.

Økning i eksport av sildefilet

Det ble eksportert 96 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første halvår 2010, en økning på 11 000 tonn. I juni i år er det eksportert 8 000 tonn sildefiletprodukter, noe som er en økning på 2 000 tonn fra juni i 2009. Sildefileten gikk i første halvår hovedsakelig til Russland (33 000 tonn), Tyskland (30 000 tonn), Polen (12 000 tonn) og Ukraina (5 000 tonn). For Ukraina var dette en nedgang fra fjoråret, mens for de andre var det betydelig økning. Den gjennomsnittlige prisnedgangen på filetprodukter har første halvår vært på 17 prosent.

Mye makrell til Tyrkia i 2010

Det ble eksportert 43 000 tonn fryst makrell i første halvår, en nedgang på 5 000 tonn. Største markeder er Russland (9 000 tonn), Tyrkia (8 000 tonn) og Kina (7 000 tonn). For Kina og Tyrkia er dette en oppgang, men for Russland er det en nedgang fra samme periode i 2009. Den gjennomsnittlige prisnedgangen på fryst hel makrell i første halvår har vært på 18 prosent.

Lavere loddeeksport enn i fjor

Det er første halvår eksportert 90 000 tonn lodde noe som er 30 000 tonn mindre enn første halvår i fjor. Det har gått 29 000 tonn til Ukraina, noe som er en nedgang på 4 000 tonn og 19 000 tonn til Russland som er en nedgang på 32 000 tonn. Til Japan gikk det 13 000 tonn til Litauen 11 000 tonn og til Kina 6 000 tonn. Den gjennomsnittlige prisnedgangen på fryst hel lodde første halvår har vært på 12 prosent.