– Respekter minstemålet

Fiskeridirektøren ber alle som ferierer langs norskekysten i sommer om å respektere minstemålbestemmelsene, som fra og med i år også gjelder i fritidsfisket.

For enkelte arter står fritids- og turistfiskere for en ikke ubetydelig del av fangstene i de nære kystområdene. En av artene som i dag er under press er de lokale bestandene av kysttorsk langs norskekysten, melder Fiskeridirektoratet.

– Vårt mål er ikke å frata folk gleden ved å ferdes og drive matauk langs kysten. Derimot ønsker vi å få frem at vi alle har et felles ansvar for å bevare artsmangfoldet og livet i kystsonen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Målet med minstemålbestemmelsene, som inntil i år kun gjaldt yrkesfiskere, er at mer fisk skal få vokse seg stor nok til at den kan formere seg.

Les også:
Minstemål også i fritidsfisket 28.12.2009

Presiseringer om minstemål ved fritidsfiske 10.07.2009

Innfører minstemål for fritidsfiske 08.07.2009

– Ønsker ikke å straffe

Dersom du i fremtiden skulle få fisk under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den varsomt ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du selvfølgelig ta den med hjem og spise den.

– Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men vi ønsker ikke primært å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk i størst mulig grad fisker etter stor og voksen fisk i stedet for småfisk, sier fiskeridirektøren.

Hun henstiller derfor alle fiskere til å innrette fisket slik at de unngår å få fisk under minstemål. Får du mye småfisk kan du for eksempel prøve økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet.

Les også: Regler for fritidsfiske etter hummer 01.10.2009

Les også: Regler for fritidsfiske med ruser 21.09.2009

Gjelder ikke sei og makrell

Ikke alle arter omfattes av minstemålbestemmelsene i fritidsfisket. Makrell som fiskes med krok eller garn, samt sei, er unntatt reglene for minstemål. Det er heller ikke minstemål i fisket etter lange, lyr og steinbit.

Alle som driver fritidsfiske plikter å sette seg inn i regelverket som gjelder. Fiskeridirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriell som du får tilsendt gratis ved å kontakte Fiskeridirektoratet.

Les mer om reglene for: Fritidsfiske i sjø (Fiskeridirektoratet)