Enighet om minstepriser på makrell

FHL og Norges Sildesalgslag ble på møte i Bergen 5. juli enige om minstepriser for årets makrellfiske.

De nye prisene gjelder fra 1. august 2010.

Det er relativt store kvantum makrell som skal fiskes så er det viktig at produksjonen og eksporten går fortløpende fra fisken er tilgjengelig, melder partene.

På bakgrunn av dette har Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag blitt enig om at det er mest fornuftig og hensiktsmessig å justere minsteprisen på den største makrellen noe ned.

De nye misteprisene er som følger:

Gruppe Gj. vekt Kroner per kilo
1 600 g og over kr 7,75
2 Mellom 575 g og 599 g kr 7,50
3 Mellom 550 g og 574 g kr 7,25
4 Mellom 525 g og 549 g kr 7,00
5 Mellom 500 g og 524 g kr 6,50
6 Mellom 475 g og 499 g kr 6,25
7 Mellom 450 g og 474 g kr 6,00
8 Mellom 425 g og 449 g kr 5,75
9 Mellom 400 g og 424 g kr 5,25
10 Mellom 375 g og 399 g kr 5,00
11 Mellom 350 g og 374 g kr 4,50
12 Mellom 325 g og 349 g kr 4,00
13 Under 325 g kr 3,50


For makrell under 200 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 0,60 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen som «Makrell frasortert». Dersom makrell under 200 gram nyttes til konsum skal den betales med minimum kr 3,50 pr kg. 

I møtet den 5 juli ble og spørsmålet om utbudsområdet diskutert, og det ble enighet om et nytt rammeverk.

Les også: Nytt utbudsreglement for pelagisk fisk 06.07.2010