Nytt utbudsreglement for pelagisk fisk

FHL og Norges Sildesalgslag er enige om nytt utbudsreglement for pelagisk råstoff.

Fisker- og kjøpersiden har i den senere tid diskutert rammeverket for utbudsområder og -reglement. På møtet i Bergen den 5. juni, ble partene enige om rammeverket for utbudsområder, slik det fremgår av rundkriv 21/10.

Etter avtale mellom fisker- og kjøpersiden vil følgende utbudsreglement gjelde med virkning fra 1. september 2010 - reglementet kommer til erstatning for nåværende praksis for bud utenfor utbudsområde:

  1. Fisker velger utbudsområde 1 – minimum slik det fremgår av forretningsregler og rundskriv (jfr. rundskriv 39/09). Dersom høyeste bud kommer fra utbudsområde 1 er fisker forpliktet til å levere til vedkommende kjøpers anlegg innenfor dette området.
  2. Fisker kan i tillegg på frivillig basis definere et utbudsområde 2 på utsiden av utbudsområde 1. Utbudsområde 2 må videre være i henhold til forretningsregler og rundskriv (jfr. rundskriv 39/09). Dersom høyeste bud kommer fra utbudsområde 2 vil båten bli forsøkt oppringt. Oppnås ikke umiddelbar kontakt vil fangsten bli solgt til høyeste bud innenfor utbudsområde 1. Oppnår en kontakt med båten, får fisker valget uten betenkningstid, å godta høyeste bud fra utbudsområde 2, eller å bli solgt innenfor utbudsområde 1. Fisker får bare opplyst høyeste bud fra utbudsområde 2, og kan ikke velge mellom eventuelt flere bud fra utbudsområde 2.
  3. Dersom det bare er bud på fangster fra utbudsområde 2, vil fisker få valget mellom å gå på ny auksjon, eller å godta høyeste bud fra utbudsområde 2.
  4. Kjøpere som ikke er innenfor utbudsområde 1 eller utbudsområde 2 kan ikke avgi bud i auksjonen.

For å unngå at auksjonen blir unødig forsinket vil ikke fisker bli kontaktet med mindre verdien (kvantum*pris) av det høyeste budet i utbudsområde 2 er minimum NOK 50.000.- høyere enn verdien av det høyeste budet i utbudsområde1. Generelt er det svært viktig at fartøyets skipper eller eventuelt en annen person som opptrer på vegne av fartøyet, er lett tilgjengelig pr telefon og ikke minst kan ta en rask avgjørelse vedrørende auksjonen, presiserer Sildelaget i rundskrivet.

Les også: Beholder minsteprisen på nordsjøsild 06.07.2010

Les også: Enighet om minstepriser på makrell 06.07.2010