Beholder minsteprisen på nordsjøsild

Fiskefartøyet MS Libas. Arkivfoto: Fiskebåt

FHL og Sildelaget er enige om å opprettholde gjeldende minstepris på nordsjøsild.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag, ble på et møte i Bergen den 5. juli, enige om å opprettholde minsteprisen på kr 3,75 per kilo for samfengt nordsjøsild, melder Norges Sildesalgslag.

FHL og Sildelaget er enige om nytt møte 25. august, for videre diskusjon av spørsmålet om ny minstepris på sild, herunder også nordsjøsild.

Les også: Nytt utbudsreglement for pelagisk fisk 06.07.2010
Les også: Enighet om minstepriser på makrell 06.07.2010