Fiskebåt støttar Bellona-prosjekt

Bellona skal engasjere uavhengige ekspertar for modellering av oljeutslepp.

Det er laga ulike oljedriftsmodelleringar for å vise følgjene av oljeutslepp ved boring i Lofoten/Vesterålen.

Miljøorganisasjonen Bellona meiner at eksisterande modelleringar bygger på feil faktagrunnlag og skal engasjere uavhengige ekspertar til nye modelleringar.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) støttar prosjektet økonomisk, saman med Norges Sildelagslag, Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag, melder forbundet på sine nettsider.

Arbeidet blir gjort i samband med at Forvaltingsplanen for Barentshavet/Lofoten skal reviderast.

Les også: Tre statsråder til i Svolvær 04.06.2010

Les også: Høring om det faglige grunnlaget 27.04.2010