Millionbeløp til plan for opprydding i Harstad havn

SFT støtter planlegging av opprydning av forurenset sjøbunn i Harstad havn med 2,1 millioner kroner. Opprydningen skal gjøres for å hindre spredning av miljøgifter.

Forurensning fra industri og byområder over lang tid har ført til at sjøbunnen mange steder i landet inneholder miljøgifter. Harstad havn er ett av de 17 fjordområdene som er prioritert i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

– Det er svært viktig for miljøet å få ryddet opp i tidligere tiders synder som ligger på sjøbunnen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Lager tiltaksplan

Pengene til Harstad går til utarbeidelse av en detaljert tiltaksplan for opprydningstiltak. Undersøkelser av sjøbunnen i Harstad havn er nettopp avsluttet, og rapport med vurdering av behovet for tiltak er utarbeidet. Arbeidet med å lage tiltaksplanen finansieres av Harstad kommune, støttet av SFT.

Forurenser skal betale

Prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn for arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn.

Likevel gis det statlig støtte til opprydding der den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig eller der det av andre grunner ikke er rimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Satt av 102 millioner i 2009

I 2008 fikk 15 kommuner støtte fra SFT på til sammen 87 millioner kroner til sjøbunnopprydning. I 2009 er det satt av 102 millioner kroner til undersøkelser og oppryddingstiltak i vann, grunn og sediment som er svært forurenset.