Varestrømsanalyse biprodukter 2009

Forskningsstifelsen RUBIN har lagt frem en oversikt over hvordan biprodukter av fiskeråstoff utnyttes.

Analysen viser at av en total mengde på 796 600 tonn biprodukter av torskefisk, sildefisk, fisk som laks og ørret fra oppdrett, reker og krabbe, så ble det dumpet 172 000 tonn.

Det vesentligste av dumpingen skjer innen torskefiskeriene, hvor 172 000 tonn av 244 000 tonn biprodukter ble dumpet, i følge analysen. Det ble også dumpet 6200 tonn biprodukter av reke og 2 500 tonn biprodukter av krabbe.

Av biprodukter fra torskefiskeriene, gikk 21 000 tonn til pelsdyrfôr, og 37 800 tonn til konsum med mer. Av biprodukter fra sildefisk, gikk 210 000 tonn til mer og 80 000 tonn til ensilasje i følge analysen. 3 000 tonn biprodukter fra reker, ble utnyttet til kitosan.

Ingen dumping fra fiskeoppdrett

Oppdrettsnæringen kommer godt ut av analysen, for av 248 000 tonn biprodukter, ble alt anvendt til ulike formål. Med andre ord ingen dumping av fiskeavfall fra oppdrett. Dette har nok også med veterinære bestemmelser å gjøre, som forbyr dumping av fiskeavfall fra fiskeoppdrett.

Oppdrett bidro blant annet med 182 300 tonn fiskeensilasje, 33 000 tonn olje fersk (inngående volum) og 25000 tonn hydrolysat/olje. 6 000 tonn gikk til konsum med mer.