Ny forskrift om ballastvann

Ny norsk forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip, trådte i kraft 1. juli 2010.

Les også: FylkesROS Hordaland 2009 lagt fram 29.10.2009
Les også: - Den stille invasjonen 16.07.2009

Forskriften har blant annet krav om godkjent ballastvannplan, føring av ballastvanndagbok, samt regler om håndtering av urenset ballastvann, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Forskrift 7. juli 2009 nr. 992 om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften), med endringer fastsatt av Miljøverndepartementet 24. juni 2010, trådte i kraft 1. juli 2010.

Forskriften er en delvis implementering av IMOs (FNs maritime organisasjon) Ballast Water Management Convention av 2004. Denne konvensjonen har enda ikke trådt i kraft, men Norge har likevel valgt å implementere deler av konvensjonen allerede nå.

Les mer om forskriften her: Ikrafttreden av ballastvannforskriften (pdf)

Se forskriften: Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) (Lovdata)