Fire millioner til opprydding i Kristiansand

SFT støtter opprydning av forurenset sjøbunn i Torsvika i Kristiansandsfjorden med fire millioner kroner. Opprydningen gjøres for å hindre spredning av miljøgifter.

Forurensning fra industri og byområder over lang tid har ført til at sjøbunnen mange steder i landet inneholder miljøgifter. Kristiansandsfjorden er ett av de 17 fjordområdene som er prioritert i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

– Det er svært viktig for miljøet å få ryddet opp i tidligere tiders synder som ligger på sjøbunnen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Rydder opp

Pengene til Kristiansand kommune skal brukes til opprydningstiltak i Torsvika. Arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Kristiansandsfjorden har kommet langt og vi nærmer oss slutten for opprydningen i denne fjorden. Nå skal Kristiansand kommune finansiere opprydding i Torsvika, støttet av SFT. Oppryddingen vil samordnes med forsvarets opprydding i nabobukta Marvika.

Forurenser skal betale

Prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn for arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn. Likevel gis det statlig støtte til opprydding der den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig eller der det av andre grunner ikke er rimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Satt av 102 millioner i 2009

I 2008 fikk 15 kommuner støtte fra SFT på til sammen 87 millioner kroner til sjøbunnopprydning. I 2009 er det satt av 102 millioner kroner til undersøkelser og oppryddingstiltak i vann, grunn og sediment som er svært forurenset. SFTs støtte vil normalt ikke være større enn det kommunen bidrar med.