– Ikke skyld i at MonAqua legges ned

Det er ikke naturlig å koble forskningsfondet FHF til MonAqua sin driftssituasjon, fastslår FHF.

Rolf Jørn Karlsen, styreleder i forskningsfondet FHF, stiller seg uforstående til påstander i media om at MonAqua legges ned som følge av manglende finansiering fra FHF.

MonAqua AS samler inn og bearbeider produksjonsdata fra oppdrettsnæringen.

– Produktivitets overvåking av norsk lakseproduksjon er et avsluttet kapittel, som følge av mangel på videre finansiering fra FHF, uttalte styreleder i MonAqua AS, Lars Liabø, til media i går.

Lars Liabø er også styreleder i Kontali Analyse AS, som eier MonAqua AS sammen med Nofima Marin AS og Sintef Fiskeri og Havbruk AS.

– Her skapes et inntrykk som ikke har hold i virkeligheten, sier Karlsen i en pressemelding.

FHF skal drive FoU, ikke driftsfinansiering

Det er i media fremsatt en påstand om at Monaquas produktivitetsovervåkning av norsk lakseproduksjon avsluttes «som følge av mangel på videre finansiering fra FHF».

– Det er ikke naturlig å kople FHF til MonAquas driftssituasjon, sier Karlsen.

– FHF er til for å drive forskning og utvikling (FoU) som bidrar til økt verdiskapning og bærekraft i fiskeri- og havbruksnærningen. Det inngår ikke i FHFs strategiske plandokumenter å drive innsamling av produksjonsdata, sier Karlsen.

FHF har ikke hatt noen rolle i å etablere MonAqua eller finansiere selskapets drift. FHFs arbeidsform er å utforme FoU-strategier, ta initiativ til og finansiere FoU-prosjekter, og drive forskningsformidling.