Protesterer mot MSC-anbefaling

Makrell. Foto: Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag og Fiskebåtredernes Forbund protesterer mot DNVs anbefaling om at det færøyske makrellfisket skal miljømerkes gjennom MSC.

Bakgrunnen er at Færøyene har trukket seg fra de internasjonale forhandlingene om forvaltning av den nordøstatlantiske makrellbestanden, og at landet truer med å fastsette en kvote på egenhånd, skriver Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i en pressemelding.

Byrået som har vurdert søknaden om miljøsertfiserting er Det norske Veritas (DNV), som har anbefalt MSC-sertifisering av det færøyske makrellfisket ut fra opplysningene på tidspunktet for vurderingen.

Sildelaget og Fiskebåt støtter protesten fra Marine Scotland, som også viser til at Færøyene har trukket seg fra de internasjonale makrellforhandlingene og har gjort det klart at de vil fastsette en ensidig nasjonal kvote i samsvar de kravene de tidligere har fremmet.

I et brev til DNV poengterer Sildelaget og Fiskebåt at Norge har nesten 30 prosent av totalkvoten for makrell, og at landet har en åpenbar interesse i bærekraftig forvaltning av makrellbestanden. Norge har derfor inngått en tosidig avtale med EU om makrellforvaltningen. Denne avtalen respekterer kvoterådene fra Det internasjonale havforskningsrådet ICES og fordeler kvotene i tråd med tidligere avtaler.

– De uansvarlige handlingene av den færøyske regjeringen og nå fiskerinæringen som søker om miljøgodkjenning kan ha alvorlige følger for makrellefisket og den norske flåten, skriver Fiskebåt og Sildelaget i brevet til Det norske Veritas.

Organisasjonene viser til at de norske makrellfiskeriene er MSC-sertifisert, på samme måten som alle de andre store pelagiske fiskeriene og hvitfisk-fiskeriene. Norge støtter sterkt kravene som MSC stiller for å godkjenne et fiske som bærekraftig og er nå verdensldende ved å tilby mer enn 2 millioner tonn MSC-sertifisert råstoff årlig til den gobale matvareindustrien.

– Vi vil derfor bli svært skuffet hvis det færøyske makrellfisket under slike omstendigheter blir godkjent og mener at det i tilfelle vil undergrave MSC-standarden om Færøyenes ensidige opptreden i makrellsaken blir oversett at Det norske Veritas, skriver Fiskebåt og sildelaget i brevet.

Det norske Veritas skal nå vurdere innvendingene som er kommet før selskapet går ut med sin endelige beslutning.