– Store kunnskapshull om blåkveite

Fiskebåtredernes Forbund ber Havforskningsinstituttet orientere om forskningresultater.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) mener at det er utilfredsstillende at det er store kunnskapshull om blåkveite, selv om det er satt av store forskningskvoter til både Russland og Norge.

Fiskebåt konstaterer at Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), ikke ser ut til å prioritere utfordringene som kunnskapshullene skaper.

Fiskebåt tar saken opp i et brev til Havforskningsinsitiuttet og ber om en orientering om resultatene fra forskning på blåkveite de siste årene.

Skepsis til ICES

Fiskebåt legger ikke skjul på at det er stor skepsis i næringen til de resultatene som ICES har lagt fram for blåkveite de siste 20 årene. Disse resultatene har ført til at fartøygrupper som historisk har drevet et aktivt blåkveitefiske, langt på veg har vært utestengt fra fisket, mens nye fartøygrupper har utvidet sitt fiske, skriver Fiskebåt.