Overtar spansk fiskebåtrederi

Aker Seafoods kjøper resterende aksjer i spansk rederi.

Aker Seafoods ASA blir heleier i det spanske rederiet Pesquera Ancora etter oppkjøpet av de resterende 40 prosent av aksjene i selskapet. Oppkjøpet er i henhold til opsjonsavtale inngått i 2007, opplyser Aker Seafoods i en børsmelding.

Kvoter i Barentshavet og utenfor Canada

Aker Seafoods betaler 7 millioner euro i forbindelse med overtagelsen av aksjene. Beløpet omfatter kjøpesum i henhold til opsjonsavtale, renter til selger, samt oppgjør av diverse mellomværende mellom Aker Seafoods og selger.

– Selskapet har kvoterettigheter for torskefiske i Barentshavet og utenfor Canada. Begge steder har kvotene økt betydelig siden vi investerte i selskapet i 2007. Aker Seafoods vil fortsette å optimalisere driften i det spanske rederiet innenfor rammen av de forretningsplaner for rendyrking og økt lønnsomhet vi har arbeidet med i hele 2010, sier Liv Monica Stubholt, konsernsjef i Aker Seafoods.

Siden 2007 har selskapets torskekvoter i Barentshavet økt med 30 prosent til ca 3.100 tonn i år. Det forventes i tillegg en vekst i torskekvotene i Barentshavet neste år. Samtidig er også torskebestanden utenfor Canada i vekst og årets kvote på 180 tonn forventes å øke neste år.

De to spanske fartøyene som inngår i Pesquera Ancora, har fisket ca 2/3 av årets kvoter og avslutter sesongen med siste leveranse i Vigo i august. Fisket har som for resten av flåten vært godt og prisene på selskapets produkter har økt med 20 til 30 prosent fr 2009.