Presiseringer om minstemål ved fritidsfiske

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag sendt ut noen presieringer angående reglene for minstemål på fisk, som tas ved fritidsfiske.

Fra 1. januar 2010 innføres dagens minstemålsbestemmelser for næringsfiske også for fiske til eget bruk (fritidsfiske).

Minstemålene for fisk vil da gjelde for alle, også utenlandske turistfiskere.

Presiseringer om sei og makrell

  • For makrell tatt med krok og garn vil det ikke være noe minstemål
  • Minstemålet for sei vil være 32 cm.

Seien som fiskes i fritidsfiske blir underlagt det laveste minstemålet for sei innenfor kommersielt fiskeri uavhengig av redskap og område. Dette minstemålet er for tiden 32 cm. Et slikt minstemål gjør det enklere å utøve et lovlig uttak av sei også sør i landet.

Det er satt et minstemål for kommersielt fiske på makrell. Dette minstemålet gjelder imidlertid ikke for fiske med garn og krokredskaper fordi et slikt begrenset fiske på makrell ikke ansees å være skadelig for bestanden.

Les også: Innfører minstemål for fritidsfiske 08.07.2009