Nei til losplikt for store fiskefartøy

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) går sterkt imot forslaget fra Kystverket om losplikt for fiskefartøy over 70 meter.

Les også: Drøftet ny lospliktforskrift 10.06.2010
Les også: – Grunnstøtinger og kollisjoner vil øke 19.05.2010

Fiskebåt viser til at fiskeflåten bruker norskekysten i all slags vær hele året og at navigatørene er godt kjent i farvannene.

For ringnotflåten er seiling innaskjærs et av de store konkurransefortrinn flåten har. Fersk lodde, sild og makrell av god kvalitet kan leveres til anlegg langs hele norskekysten, siden fisken slipper ekstra mekanisk påkjenning som en følge av slingring til havs, skriver Fiskebåt i en pressemelding.

Fiskebåt kan ikke se for seg at denne flåten på noe tidspunkt vil be om los og forslaget slik det foreligger innebærer dermed kun ekstra utgifter (losberedskapsavgift og farledsbevisavgift) og ekstra arbeid for flåten ved at hver navigatør må søke om farledsbevis. Forbundet er heller ikke kjent med at denne gruppen av fiskefartøy har utmerket seg når det gjelder grunnstøtninger eller andre typer ulykker som følge av mangel på los.

Etter det Fiskebåt kjenner til, er dagens krav til losplikt for fartøy i utenriksfart begrunnet med at disse navigatørene ofte vil være ukjente på kysten og derfor har behov for los i indre farvann for å bedre sikkerheten ved fart i farleden m.m. Fiskebåt viser til at det per i dag er 14 norske fiskefartøy over 70 meter, men mener det er grunn til å tro at antallet fartøy over denne lengden vil øke de nærmeste årene. Muligheter for friere fartøyutforming er blant annet årsaken til denne utviklingen.

Fiskebåt foreslår at dagens ordning fortsetter, det vil si at norske fiskefartøy er fritatt for losplikt i norske farvann.