Ny minstepris for makrell

Norges Sildesalgslag har fastsatt ny minstepris for makrell til fersk anvendelse.

Med virkning fra og med i dag onsdag 21. juli 2010, gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 12,00 pr. kg.

Det gjelder altså èn minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper, opplyser Norges Sildesalgslag.

Sildelaget understreker betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.

Det ble tidligere i juli fastsatt minstepriser for makrell til annet bruk enn fersk anvendelse.

Les også: Enighet om minstepriser på makrell 06.07.2010