Fiskebåt: Svært uheldig

Fiskebåtredernes Forbund reagerer på at Færøyene har fastsatt sin egen makrellkvote på hele 85.000 tonn for 2010.

Færøyene sin fiskeriminister, Jacob Vestergaard, fastholder at Færøyene har rett til 15 prosent av totalkvoten for makrell, noe som utgjør 85.000 tonn.

Les også: Færøyene vil ta 85.000 tonn makrell 23.07.2010

Adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt. Foto: FiskebåtAdm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Færøyene har med dette tredoblet sin kvote i forhold til øyrikets tradisjonelle andel, forteller administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), Audun Maråk, til fish.no

– Dette er svært uheldig og det vil vanskeliggjøre forhandlingene for å finne en makrelløsning, konkluderer Maråk.

– Færøyene kan med sin opptreden, tvinge også EU og Norge til å fastsette reguleringstiltak som på lang sikt ikke er bærekraftige, frykter Maråk.

– Eu og Norge, som i fellesskap har forvaltet bestanden, kan for eksempel ikke ta regningen for Island og Færøyene sitt uansvarlige fiske, gjennom reduserte kvoter. Makrellen er nøkkelbestand for våre fiskeri, og vi må ikke premiere de som fisker uansvarlig ved å redusere egne kvoter i fremtiden, fremholder Maråk.

– Dessuten, en redusert bestand vil gjøre makrellen mindre tilgjengelig i islandske og færøyske farvatn. Vi ser allerede nå at det er mindre makrell i disse områder pga kaldere vann. Vi må tenke langsiktig å ikke gi Færøyene og Island større andeler enn makrellens sonetilhørighet sett over tid tilsier, påpeker Maråk.