«Håkon Mosby» ferdig med kartleggingen

Havforskningsinstituttets skip «Håkon Mosby», er nå ferdig med kartleggingen for forskningen på følgeskader av seismikkskyting.

Siste uken av kartleggingen startet og sluttet med sterk vind, noe som til tider gjorde arbeidet om bord vanskelig.

Men Håkon Mosby er ferdig med den fjerde og siste kartleggingen både av området Nordland VII utenfor Vesterålen hvor det foregår seismikk og av referanseområdet i sør.

Dette melder toktleder på siste delen av toktet, Héctor Peña.

– Vi har også gjort lydopptak fra like under linjen seismikkskipet har gått som har gitt oss detaljert informasjon om både intensiteten og karakteristikken i lydbølgene fra de seismiske smellene etter hvert som de kom nærmere. Videre har vi satt ut drivbøyen igjen, denne gang med tre hydrofoner på ulikt dyp og lot den drive i noe større avstand fra seismikkfartøyet enn tidligere, sier Peña.

Han kan konstatere at det meste av det som var planlagt å gjøre på dette toktet nå er i boks. I tillegg ble det samlet inn interessante data som ikke var planlagt.

Selv om ”Håkon Mosby” nå er på vei til Tromsø for å sette toktdeltakerne i land, betyr dette ikke at prosjektet er over. De fem fiskebåtene Havforskningsinstituttet har leid inn, vil forstette å undersøke effekter på fiskeriene i området utover hele sommeren.