Tillater leteboring på Skrugard

Statoil får letebore på feltet Skrugard i Barentshavet, men det stilles strenge krav.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) stiller strenge krav til leteboring på feltet Skrugard i Barentshavet. Feltet ligger 200 kilometer fra land og 210 kilometer fra Bjørnøya.

Letebrønnen ligger 145 kilometer fra området rundt Bjørnøya som i forvaltningsplanen for Barentshavet er definert som særlig verdifullt og sårbart i miljø- og ressurssammenheng. Kartleggingen av nærområdet for den aktuelle brønnen, har vist at det ikke er koraller eller annen spesielt sårbar bunnfauna i området, melder Klif.

Forurensning skal oppdages innen en time

De oljedriftssimuleringene som er gjort, viser at olje ikke vil nå land eller iskanten ved en eventuell oljeutblåsning. På grunn av nærheten til iskanten stiller Klif likevel krav om at akutt forurensning skal oppdages innen en time.

– Dette kravet er strengere enn det som er lagt til grunn i Statoils beredskapsanalyse, sier seksjonssjef Hanne Marie Øren. Opptakssystemer skal være på plass innen to timer. Klif har understreket operatørens plikt til å ha tilstrekkelig kompetanse og systemer for å håndtere overvåkingsresultater og beredskapsmateriell.

Krav til overvåkning

Boringen er planlagt utført i en periode av året med dårlige lysforhold. Derfor krever Klif at Statoil må ha rask tilgang til overvåkingsutstyr som fungerer godt i mørke. Kravet kan oppfylles ved for eksempel bruk av oljedetekterende radar på fartøy i kombinasjon med luftbåren infrarød overvåkning.

Må tilpasses værforhold

Ising kan være et problem, og dette må ivaretas gjennom at Statoil i størst mulig grad benytter beredskapsfartøy, lektere for lagring av oppsamlet emulsjon og øvrig beredskapsmateriell som er klargjort for å begrense nedising. Klif forutsetter at leteaktiviteten tilpasses dersom nedising tilsier at beredskapstiltak ikke kan iverksettes. Forventet borestart er oktober 2010.