Oljeutslipp i Geirangerfjorden

Det Bahamas-registerte cruiseskipet "Spirit of Adventure" har forårsaket et utslipp av diesel og tungolje i Geirangerfjorden.

Kystverket ble varslet om utslippet i klokken 09.25 i dag søndag. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Sunnmøre ble varslet og alle tilgjengelige ressurser ble mobilisert.

Skipets egen besetning la raskt ut oljelenser med absorberende duk for å hindre en større spredning av oljen. Lekkasjen ble stoppet og oljen på sjøen blir håndtert av IUA Sunnmøre, opplyser Kystverket.

Kystverket har ikke mottatt melding om oljepåslag på land. Mengden diesel og tungolje som lak ut fra cruiseskipet er ikke kjent.

Fartøyet seiler nå videre til Bergen der det er vil ankomme mandag morgen. Sjøfartsdirektoratet vil da foreta en kontroll av skipet og vil i samarbeid med politiet undersøke hva som var årsaken til utslippet av olje.