Bestandsanalyser i 2011 eller 2012

Nye bestandsanalyser for blåkveite kan foreligge i 2011 eller 2012.

Havforskningsinstituttet skriver i et brev til Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) at nye bestandsanalyser for blåkveite vil kunne foreligge i 2011 eller 2012, melder Fiskebåt.

Metodiske vansker med å aldersbestemme blåkveite-individene er en hovedgrunn til at blåkveiteforskningen tar tid, skriver instituttet i et svar til Fiskebåt.

Fiskebåt ba om svar på hvorfor det fortsatt er store kunnskapshull om blåkveite, til tross for flere år med omfattende forskningsinnsats fra norsk og russisk side.
 
Les mer 
Les svaret fra Havforskningsinstituttet (pdf) 
Les henvendelsen fra Fiskebåt (doc)