Bestandsanalyser i 2011 eller 2012

Nye bestandsanalyser for blåkveite kan foreligge i 2011 eller 2012.

Havforskningsinstituttet skriver i et brev til Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) at nye bestandsanalyser for blåkveite vil kunne foreligge i 2011 eller 2012, melder Fiskebåt.

Metodiske vansker med å aldersbestemme blåkveite-individene er en hovedgrunn til at blåkveiteforskningen tar tid, skriver instituttet i et svar til Fiskebåt.

Fiskebåt ba om svar på hvorfor det fortsatt er store kunnskapshull om blåkveite, til tross for flere år med omfattende forskningsinnsats fra norsk og russisk side.